Kontakt

Telefon

+46 300 562 400

Kontor

Kontor Sollefteå

Statkraft Sverige AB
Nipan 51
881 52 SOLLEFTEÅ

Kontor Stockholm

Statkraft SCA Vind AB
Sveavägen 9
111 57 STOCKHOLM

Kontor Östersund

Statkraft Sverige AB
Fyrvallavägen 1 A
831 43 ÖSTERSUND

Vindparker

Vindpark Björkhöjden

Hocksjön 101
880 40 RAMSELE

Vindpark Stamåsen

Stamåsen 580
833 93 STRÖMSUND

Vindpark Mörttjärnberget

Mörttjärnberget 111
840 67 SÖRBYGDEN

Vindpark Ögonfägnaden

Sörviken 420
830 70 HAMMERDAL

På plats i vindparkerna

Jens Näsström

Björkhöjden, Stamåsen & Ögonfägnaden
Drift- och underhållschef
Telefon: 070-548 39 37
jens.naesstroem@statkraft.com

Tapio Lainio

Mörttjärnberget
Tf Drift- och underhållschef tom 30 juni 2017
Telefon: 070-329 74 35
tapio.lainio@statkraft.com

Här är vi som arbetar i SSVAB-projektet

Anders Hildebertzon

Kraftverkschef
anders.hildebertzon@statkraft.com

Anna Edholm

Hälsa & säkerhet
anna.edholm@statkraft.com

Magnus Österberg

Hälsa & Säkerhet
magnus.osterberg@statkraft.com

Bjørn Mo Østgren

Vd Statkraft SCA Vind AB
BjornMo.Ostgren@statkraft.com

 

 

Malin Hillström

Ansvarig tillståndsfrågor, Statkraft
malin.hillstrom@statkraft.com